AG Abbington Green 2048 x 1536 Eaton Square with Kitchen